Regulamin

Regulamin sklepu Wexpol Meble

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.wexpol.pl.

Sprzedającym jest WEXPOL Jurczuk Wiesław prowadzący działalność pod adresem ul. Bielska 39, 17-200 Hajnówka, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej: 1392/93, NIP: 543-000-63-67, Regon: 050254990

Sprzedaż w sklepie internetowym prowadzona jest przez oddział: WEXPOL MEBLE Wiesław Jurczuk, ul. Kazimierzowska 8A, 17-100 Bielsk Podlaski, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 Kontakt z usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: 694 357 665
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: wexpolmeble@wp.pl

 I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep Internetowy WEXPOL MEBLE Jurczuk Wiesław -serwis internetowy dostępny pod adresem www.wexpol.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona – Usługodawca i Klient.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Przedmiotem działalności sklepu www.wexpol.pl jest sprzedaż mebli znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowanej na stronie internetowej www.wexpol.pl. Wszystkie produkty oferowane przez sklep są fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalne opakowanie, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie produkty oferowane przez sklep www.wexpol.pl objęte są gwarancją producenta lub jego autoryzowanym przedstawicielem na terenie Polski.
 4. Wszystkie oferowane produkty i wymienione nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą by zastrzeżone znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:
  1. Wymagania techniczne do korzystania ze sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików Cookiem w przeglądarce.
  2.  Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

III. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.wexpol.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowanie za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W przypadku, gdy podane dane nie będą kompletne lub błędne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty kaucji gwarancyjnej na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentu dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

IV. Zmiana danych i rezygnacja z zamówienia

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji danego zamówienia. Rezygnację z zamówienia należy składać przez pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: wexpolmeble@wp.pl.
 2. Jeżeli po przekazaniu zamówienia do realizacji okaże się, że producent dokonał zmiany w produkcie, wycofał dany towar z produkcji lub chwilowo brakuje danego produktu w magazynie producenta. Sklep niezwłocznie poinformuje klienta o zaistniałym fakcie i jednocześnie zaproponuje zmianę zamówienia. W razie potwierdzenia zmiany przez klienta, termin realizacji zmiany rozpoczyna się z dniem potwierdzenia zmiany. W momencie zmiany zamówienia zmiany produktu ceny, klient zostanie poinformowany przez wysłanie zmienionego zamówienia. Zmianę zamówienia klient potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Brak zgody klienta na zmiany w zamówieniu, o których mowa w pkt. 2 powyżej omówionej będzie skutkowało zwrotem wpłaconej przez klienta kaucji gwarancyjnej.

V. Realizacja zamówienia

 1. Przyjęcie zamówienia przez sklep poprzedzony jest dwoma etapami:
  • Złożenie zamówienia – ma miejsce w momencie, gdy klient otrzyma automatycznie generowaną wiadomość od sklepu na e-mila;
  • Zamówienie przyjęte – po otrzymaniu od sklepu e-maila z dokładną ceną zamówienia, informacją o przesyłce, formie płatności oraz terminem realizacji zamówienia.

W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy klientem a sklepem 

 1. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym sklepu (otrzymanie płatności karta kredytową, bądź podpisanie przez klienta umowy kredytowej z jednym z banków), o czym klient poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Przewidywalny termin realizacji podany jest indywidualnie przy każdym produkcje. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Rzeczywisty czas realizacji może także ulec zmianie (wydłużeniu lub skróceniu) jest to uzależnione od czasu dostarczenia przez producenta zamówionego towaru do naszego magazynu. O wszelkich zmianach terminu realizacji klient będzie informowany na bieżąco drogą mailową.
 4. Informacje na temat czasu realizacji można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: wexpolmeble@wp.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 694 357 665. 
 5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem transportu w każdej chwili na stronie sklepu lub poprzez kontakt ze sklepem.

VI. Ceny i płatności

 1. Ceny produktów znajdujące się w ofercie sklepu są w polskich złotych (PLN) oraz zawierają podatek VAT, są cenami brutto.
 2. Ceny produktów nie obejmują kosztu dostawy oraz innych opłat i prowizji, które są opisane w koszyku lub w opisie produktów. Ceny dostawy danego produktu są uzależnione od wybranej formy płatności, wysyłki, oraz wagi produktu i regionu wysyłki.
 3. W przypadku gdy klient złoży zamówienie na meble nietypowe sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności przez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz wprowadzanie i usuwanie produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na łamach strony sklepu.
 5. Zmiany, o których mowa w pkt. 4 nie będą dotyczyć zamówień będących w trakcje realizacji.
 6. Cena podana przy każdym produkcje jest cena wiążąca z chwilą złożenia przez klienta zamówienia.
 7. Oferta cenowa produktów dotyczy tylko i wyłącznie klientów sklepu internetowego www.wexpol.pl.
 8. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę VAT w zależności od wyboru klienta.

VII. Dostawa i odbiór produktów

 1. Dostawa odbywa się w wybrany przez klienta sposób jeden z poniższych:
   • Dostawa towaru przez firmę kurierską pod wskazany przez klienta adres
   • Przesyłka pobraniowa - płatne przy odbiorze
   • Przesyłka kurierska – płatne przelewem na konto bankowe
   • Odbiór osobisty w siedzibie sklepu: ul. Kazimierzowska 8A, 17-100 Bielsk Podlaski
 2. W przypadku wyboru przez klienta sposób dostawy towaru pod wskazany adres koszt dostawy zostanie uwzględniony w potwierdzeniu zamówienia
 3. Koszt dostawy towaru nie obejmuje wnoszenia towaru do mieszkania/domu klienta i ich montażu.
 4. Wydanie i odbioru zamówionego towaru odbywa się bezpośrednio z samochodu dostawcy i z tym momentem przechodzi on na własność osoby odbierającej i jej ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.
 5. Niepodjęcie przesyłki przez klienta we wcześniej określonym terminie, a także nieuzgodnienie innego terminu odbioru towaru jest równoznaczne z odstąpieniem przez klienta do umowy z przyczyn, za które jest odpowiedzialny klient.
 6. Odbiór towaru przez klienta powinien być potwierdzona podpisem klienta na dokumencie dostawy. Złożony podpis na dokumencie dostawy jest równoznaczny z tym, że jest zgodność towaru w przesyłce z tym, który był zamówiony.
 7. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane lub w wypadku stwierdzenia. iż towar w przesyłce posiada braki ilościowe (np. paczek, akcesoriów montażowych, elementów mebli) należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

VIII. Reklamacje

 1. Każdy oferowany produkt w naszym sklepie jest objęty gwarancją producenta importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji jest podany przy opisie każdego produktu na stronach sklepu. Większość produktów posiada gwarancję, która jest realizowana bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producenta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów Szczegółowe warunki reklamacji określone są w druku gwarancyjnym wystawionej przez gwaranta. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składa za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub fax-em telefonicznie. Zgłoszenie to powinno zawierać:
   • Numer zamówienia
   • Kopię faktury zakupu lub jej numer z danymi klienta
   • Kartę gwarancyjną
   • Kopię instrukcji montażu z zaznaczonym elementem uszkodzonym z opisem usterki oraz brakującego elementu
   • Kopię protokołu niezgodności – w przypadku, gdy w przesyłce stwierdzono braki ilościowe towaru lub stwierdzono uszkodzenie towaru podczas transportu.

Tylko sumienne przygotowane wszystkie wyżej wymienionych dokumenty i danych spowoduję szybszą weryfikację i przekazanie zgłoszenia do gwaranta lub rozpatrzenia zgłoszenia przez personel naszego sklepu

 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową /ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.)/.
 2. W razie utraty karty gwarancyjnej Klientowi przysługuje prawo do zastępczej karty gwarancyjnej. Zastępcza karta gwarancyjna będzie dostępna po skontaktowaniu się z naszym sklepem.
 3. Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory mogą różnić się nieznacznie.
 4. Różnice mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić, jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie będą stanowiły podstawy do reklamacji.
 5. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 rokuo szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 6. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedażykonsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

IX. Odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodęwyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy będzie dostępny po skontaktowaniu się z naszym sklepem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. Prawo do zwrotu produktu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej nie przysługuje w przypadku zamówienia indywidualnego (o właściwościach produktu określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą).
 5. Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w pkt. 3 powyżej zostaje wystawiona faktura korygująca - o ile wcześniej była wystawiona faktura VAT. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym lub e-mailem. Po jej potwierdzeniu Sklep w terminie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu należności na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

X. Poufność danych i polityka prywatności

 1. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i akwizycyjnych. Jednocześnie Klient oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, braku zgody na powyższe, Klient za pośrednictwem poczty e-mail oświadcza, iż nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa w pkt. IX.1 Regulaminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.wexpol.pl.
 4. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy Wexpol związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.
 5. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym sklepem.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy na nie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.